Ebooki

Przechwytywanie

GEODEZJA KOLEJOWA. Podstawy układu geometrycznego drogi rozjazdowej

  Zapraszam do lektury e-booka poświęconego w całości podstawowym zagadnieniom układu geometrycznego drogi rozjazdowej. W nowej erze transportu kolejowego, fundament dobrej jakość stanu infrastruktury kolejowej, uzależniony jest od wykonawstwa prac geodezyjnych, następnie prac diagnostycznych, ich wyników i interpretacji. Połączenia torów charakteryzują się różnymi funkcjami, jednak ich wspólnym elementem jest układ geometryczny drogi rozjazdowej. Prace geodezyjne odnoszą się nie tylko do pomiarów w punktach głównych, ale również w punktach charakterystycznych rozjazdów – tym samym posiadając wpływ na całokształt układu geometrycznego drogi rozjazdowej. Treść geometrycznych układów dróg rozjazdowych objęta została wydaniem specjalnym magazynu „Nowa Geodezja w praktyce 2018/2019”, ciesząc się bogatą lekturą wśród praktyków, co zaowocowało wydaniem rozszerzonej wersji tej pozycji. Jednocześnie posiadam w sobie nadzieję, że treść e-booka pt.: „GEODEZJA KOLEJOWA. Podstawy układu geometrycznego drogi rozjazdowej” będzie nie tylko pomocą w prawidłowym wykonywaniu prac geodezyjnych geometrii rozjazdów i skrzyżowań kolejowych, ale tym samym będzie dla Państwa zachętą stosowania dobrych praktyk geodezyjnych z uwzględnieniem nowych i efektywnych rozwiązań w infrastrukturze transportu kolejowego. Wydanie zostało wzbogacone również rozwiązaniami funkcjonującymi na rynku krajowym i zagranicznym. Szczególnie odniesiono się do: podstawowych pojęć geometrycznego układu drogi rozjazdowej, pomiarów w punktach głównych i w punktach charakterystycznych rozjazdów i skrzyżowań torów, budowy, rodzajów, typów rozjazdów i ich podstawowych cech geometrycznych, geometrycznego usytuowania wskaźnika ukresu W17, dokumentacji technicznej, branżowej terminologii techniczno-inżynierskiej, charakterystyki oznaczeń rozjazdów, dokładności tyczonego punktu metodą biegunową, szczegółowych warunków odbioru rozjazdów, roli geodety w specjalistycznych pracach drogi rozjazdowej. Z życzeniami interesującej lektury i wyrazami szacunku, Arkadiusz Kampczyk

  • Data: 21.11.2018
Okładka

GEODEZJA KOLEJOWA. Podstawy układu geometrycznego toru

Szanowni Państwo, rozwój infrastruktury kolejowej stanowi kluczowe zagadnienie w Polsce i poza jej granicami, kreując nowe rozwiązania geodezyjne i diagnostyczne. Nowoczesne zaawansowane rozwiązania pomiarowe w metodach bezpośrednich i pośrednich pomiaru geometrycznego układu toru podnoszą znacząco poziom bezpieczeństwa. Transport kolejowy staje się konkurencyjny względem innych gałęzi transportu. Jednocześnie zapewnienie dobrej jakości i konkurencyjności wymaga prowadzenia prac geodezyjnych i prac diagnostycznych z umiejętnościami praktycznymi, które ukształtują nowe oblicze współpracy między sobą a dostępnością nowych rozwiązań. Tematyka geometrycznego układu toru kolejowego stanowiła istotę specjalnego wydania magazynu „Nowa Geodezja w praktyce 2018/2019”, tym samy wzbudzając zainteresowania czytelników i doprowadzając do wydania książki elektronicznej pt.: „GEODEZJA KOLEJOWA. Podstawy układu geometrycznego toru”, wzbogaconej o autorskie doświadczenia. Jej treść poszerza ramy współczesnych prac geodezji inżynieryjno-przemysłowej z ukierunkowaniem na geodezję kolejową oraz diagnostykę budownictwa komunikacyjnego. Szczególną uwagę zwrócono na: terminologię układu geometrycznego toru kolejowego, pomiary parametrów geometrycznych toru w płaszczyźnie poziomej, pomiary parametrów geometrycznych toru w płaszczyźnie pionowej, specjalistyczne przyrządy pomiarowe, dokumentację techniczną, branżową terminologię techniczno-inżynierską, szczegółowe warunki odbioru nawierzchni, rolę geodety w specjalistycznych pracach geodezji inżynieryjno-przemysłowej. W pracy zawarto innowacyjne przyrządy pomiarowe mające zastosowanie w metodach bezpośrednich i pośrednich monitorowania stanu geometrii torów kolejowych, funkcjonujących na rynku krajowym i zagranicznym. Z życzeniami interesującej lektury i wyrazami szacunku, Arkadiusz Kampczyk

  • Data: 06.11.2018
wiper-pixel